Norske ledere svake på ledelse?

 

Her kan du også velge om du vil lytte på innholdet i podcasten vår eller lese artikkelen her i bloggen (lett redigert)

I dag har jeg lyst til å dele noen tanker med deg som jeg har gått og reflektert litt over den siste tiden.

2021 har vært et veldig interessant, spennende år der jeg har fått lov til å møte mer enn 1800 ledere i form av deltagere på webinarer - ca. to hundre av dem har jeg fått lov til å dybdeintervjue etterpå - og jeg har fått lov å jobbe tett sammen med rundt 60 ledere i programmene våre og i andre eksterne programmer som jeg har vært med i.

Når jeg var på Universitetet i Bergen for en tid tilbake og var gjesteforeleser for masterstudenter i organisasjonspsykologi, så reflekterte jeg litt over at jeg egentlig hører jeg til en ganske privilegert liten gjeng. Den erkjennelsen satt dette med ledelse litt i perspektiv for meg og jeg har lyst å dele noen tanker med deg her som jeg håper, kan være nyttig for deg også å tenke på.

I Norge så er det sånn at det er cirka - i alle fall ifølge Statistisk sentralbyrå - så er det vel 200.000 ledere. Og jeg tipper at egentlig så er det ganske mange flere enn det. Men det er i alle fall det tallene viser, og mine egne tall viser da at jeg har vært i kontakt med litt i underkant av én prosent av disse i 2021.

Realitetene er at i Norge er 99 % av alle selskaper små og mellomstore bedrifter med færre enn hundre ansatte. Det betyr at det er bedrifter som ledes av kanskje bare noen helt få eller kanskje ofte bare en person som sitter i en lederrolle.

 Jeg har arbeidet med utdanning av ledere, og jeg har vært så privilegert selv at jeg har vært leder i veldig mange år. Jeg har også fått en veldig solid og grundig lederutdanning gjennom Forsvaret og Sjøkrigsskolen, og jeg har vel kanskje tatt for gitt det at det det å være leder, da du har du en faglig plattform i forhold til ledelsesfaget. Men noe av det som jeg har reflektert mye over det siste året, er det at sånn er det ikke!

Og når jeg prater med ledere etter disse webinarene mine, så snakker vi om en god del forskjellige ting.

Vi snakker for eksempel om; Hvor høy selvtillit har du som leder? Vi snakker om, selvfølgelig, hvordan synes du det går med ditt ledelsesprosjekt? men også kommer vi inn på hvor mye utdannelse og opplæring har du egentlig fått i lederrollen.

Les også: Bli en bedre leder - hva skal egentlig til?

Det står ikke så bra til med kunnskaper og ferdigheter om ledelse

Det som egentlig sjokkerer meg litt når jeg ser på helheten i dette, etter alle disse samtalene, det er faktisk det at det står ikke så veldig bra til. Det står ikke så veldig bra til der ute i forhold til kunnskaper og ferdigheter om ledelse som fag, og det er da jeg innser at jeg har levd inni en boble, der jeg kanskje har tatt en del ting for gitt. 

Fordi det er ikke sånn fordi at man er leder ett eller annet sted, at man nødvendigvis har fått en god opplæring, og det er heller ikke slik som jeg kanskje noen ganger har trodd, at veldig mange norske ledere de får god oppfølging, god opplæring som ledere fra de bedriftene og organisasjonene som de jobber i.

Jeg har tenkt at mange flere av lederne i Norge får dette enn det som viser seg å være tilfelle. Og nå skal jeg forklare hvorfor. Jeg som sagt hører til en liten boble eller har vært i en liten boble der dette med ledelse har stått i fokus altså Forsvaret.

Der lederopplæringen startet tidlig, og der man har fått påfyll gjennom hele karrieren eller store deler av karrieren i forhold til ledelse.

Så finnes det selvfølgelig mange andre steder man også kan få utdannelse eller opplæring i ledelse.

Og hvis vi ser på markedet sånn som det er i dag, så er det altså ganske mange tilbydere av kurs. Egentlig så er det en hel myriade av tilbydere av ulike kurs.

Det som kjennetegner den typen kurs, er gjerne de at de er temabaserte, de er korte, og de varer noen timer.

Eksempelvis så kan jeg si at hvis jeg ønsker å bli bedre til å løse konflikter så kan jeg melde meg på et kurs i konflikthåndtering. Og så kan jeg lære noe om konflikthåndtering som jeg forhåpentligvis også klarer å omsette til adferd i min kontekst.

Her finnes et mylder av kurs, og det jo vel og bra. Så finnes der en god del tilbydere av lederutviklingsprogram, og jeg er en av dem, og der er det også utrolig mange tilbydere av veldig varierte typer programmer med varighet fra ganske kort til kanskje oppimot et år.

Og så finnes det selvfølgelig noen omfattende store programmer. Jeg kommer fra Bergen. Her i Bergen har vi blant annet en aktør som heter Norges handelshøyskole, som har Administrativt forskningsfond AFF, som har Solstrandprogrammet som er et eksempel på et stort, omfattende, og ganske tungt lederutviklingsprogram for ledere.

Og det er klart det at i et sånt program, så er prisen også deretter. Dette programmet har levd i mange, mange, mange, år med gode resultater og har gode ting å vise til.

Les også: - Vardeveien burde vært pensum for alle ledere

Dyre programmer favoriserer de få – og forfordeler resten

Men det koster veldig mye, og veldig fort kommer vi der, at for en bedrift med en ti, femten, tjue, femti ansatte, så er det å bruke hundretusenvis av kroner på lederutvikling, det kanskje ikke det som er mulig å få til.  Og da blir man ofte overlatt til kurstilbydere av litt andre programmer enn dette her. 

Jeg har også gjennom dette året lært utrolig mye av å snakke med ledere i ulike bransjer. Siden jeg startet Gullfjell, så har jeg jobbet med ledere fra langt over førti ulike industrier. Jeg gjorde en liten oversikt over hvilke industrier jeg har vært borti bare nå i 2021, og allerede nå så har jeg fått jobbet med ledere og team fra 14 ulike industrier dette året.

Så jeg har møtt ledere i utrolig mange industrier, og jeg ser blant annet det at i offentlig sektor så er det mange ledere som får lite påfyll. Og da tenker ikke jeg på toppledere, jeg tenker ikke på at de øverste skiktene av ledere, men jeg tenker på mange som er ute i førstelinjen rundt omkring forbi, som jobber i barnevernstjenesten, som jobber i helse og omsorg, som jobber i utdanning og så videre, så ser jeg det at det er lite investert per leder i forhold til opplæring, utvikling og fokus på ledelse.

Travelhet og økonomi

En annen ting som jeg ser; det er jo det at mange ledere tenker det at «dette er kostnader», altså vi tar oss ikke råd til det fordi at det gjør vi ikke.

Andre ledere tenker det, og det veldig mange som gjør; Dette har vi ikke tid til fordi vi har det så sinnssykt travelt at det å bruke tid på sånne utviklingsprosjekter eller utvikling av ledere. Det har vi ikke tid til.

 Og mange av de lederne som jeg følger opp i forhold til deltagelse i våre aktiviteter. De gir meg denne forklaringen: Jeg skulle veldig gjerne vært med, men har ikke tid. Og dette er jo krystallklare eksempler på det at vi som ledere, vi har det veldig travelt, og vi er så travle med alt som skal gjøres, og vi jobber og jobber og jobber i bedriftene våre.

Slitne ledere

Og så skjer det som veldig ofte skjer, det er det at vi brenner lyset i begge ender, og blir utbrente og frustrerte og svake, fordi at vi ikke klarer å ta vare på oss selv.

Bare denne uken her så har jeg snakket med to ledere som jeg har møtt noen ganger og som forteller meg etter denne ukens samtaler at de har møtt veggen, nå er sykemeldt, og utbrente og langt nede.

Det å være leder det er en krevende jobb og det er veldig ofte og en ensom jobb. Så din rolle som leder er å ta vare på alle andre. Ta vare på at ting skjer. Ta vare på butikken, ta vare på kundene og leverandørene og så videre. Men hvem er det som egentlig er ansvarlig for å ta vare på deg?

Mitt svar på dette her er jo det at det er du som er ansvarlig for å ta vare på deg selv.

 Når ikke opp i konkurransen med handlingstvangen

Dessverre så er det også disse tingene her veldig mange ledere neglisjerer eller utsetter fordi at det ikke er viktig nok, det haster ikke nok å ta vare på seg selv. Og så blir det gjerne sånn at vi utsetter de tingene som egentlig i det store bildet er veldig viktige, men som ikke når opp i konkurransen med alle de tingene som er i handlingstvangen. 

Og dette er jo utfordrende, og jeg tenker og det at dette en noe av grunnen til at mange ledere presterer mye dårligere enn det vi egentlig kunne gjøre, fordi vi bruker opp den energien og de ressursene som vi egentlig trenger for å gjøre en god jobb på å levere. Og så bruker vi for lite energi, tid og krefter på å bygge kapasitet og ivareta og utvikle de kapasitetene som vi har.

 Og jeg vet jo ikke om du kjenner deg igjen i noe av dette, men jeg har bare lyst til å si til deg det, at hvis du står i denne travelheten, og du kjenner på det at du brenner lyset i alle ender, så er det utrolig viktig,

det er utrolig viktig at du faktisk stopper opp og tar vare på deg selv. Det er ikke noen andre som kan gjøre det.

Og noen ganger kan det være greit å søke hjelp. Ofte så ber vi om hjelp altfor seint. Noen ganger kan det være greit å stoppe opp og prioritere å finne ut av hva som er viktig her i livet. Mange ledere de tar seg ikke tid til dette, og mange ledere opplever at til slutt så blir ting meningsløse, fordi at det sliter dem helt ut.

 Å finne sin egen begrunnelse – sitt hvorfor

Og jeg tenker i alle fall for min egen del, så er noe av det som har vært viktig for meg, i de settingene der, det er rett og slett det også prøve å tenke tilbake til hvorfor gjør jeg det som jeg gjør, eller hvorfor velger jeg å gjøre det som jeg gjør, altså det å falle tilbake på dette "Hvorforet" vårt.

Altså; Jeg har valgt å være leder. Jeg har valgt å være leder, jeg kan velge å ikke være leder lengre, men jeg kan også velge å stå i den lederjobben. Men hvorfor har jeg gjort det?

Og her må du finne Ditt svar. På Ditt Hvorfor.

Jeg skal ikke bruke noen engelske ord her, men noen snakker om purpose, altså hensikt. Det å finne hensikten, eller finne dette "Hvorfor" det er utrolig viktig.

Vi blir så veldig opptatt av Hva vi skal gjøre og Hvordan vi skal gjøre det...

Men det å faktisk ta seg tid til å stoppe opp og stille det spørsmålet:

Hvorfor skal jeg gjøre det? Det er ekstremt viktig. Så hvis jeg ikke klarer å finne gode svar på hvorfor-et mitt, da kan fort tilværelsen bli ganske meningsløs.

Mitt hvorfor

Og mitt hvorfor, bare for å dele det så kanskje det kan være til inspirasjon for deg, det er det at Jeg ønsker å bruke det som jeg har fått til å hjelpe ledere å lykkes med ledelse, å hjelpe ledere å trives i lederrollen, og hjelpe ledere til å kunne stå i lederrollen, som er en fantastisk rolle å være i.

Fordi at man kan være med å påvirke, og man kan påvirke på en god måte både mennesker og prosesser og prosjekter.

Jeg ønsker å være med å løfte mennesker og organisasjoner til nye høyder gjennom godt lederskap og godt medarbeiderskap.

Og vet du;

Det starter egentlig med at du må lede deg selv, kanskje på en annen måte enn det du gjør i dag.

Og for meg så er det dypt meningsfylt å få lov til å være med og bidra til disse tingene her, så de dagene jeg kjenner at det butter, de dagene jeg kjenner at det er mye arbeid og lite glede, for noen sånne dager er det, så minner jeg meg selv på hvorfor er det jeg velger å holde på med det som jeg holder på med.

Svaret mitt på det, er at det handler om at jeg kan få lov til å betjene og tjene andre mennesker gjennom min utrustning, og være med å bidra til å løfte deg og mange andre ledere til nye høyder gjennom godt lederskap og godt medarbeiderskap.

For det skulle jo bare mangle at vi har det bra på jobben for der er jo vi så mye tid.

Jeg ønsker deg en fin arbeidsuke, håper noe av det som jeg har delt her nå kan være til nytte for deg.

Husk å trekke litt ned på gassen og reflektere litt over hvordan ting skal være.

Så gjør du gode valg for deg selv.

Godt lederskap!

Vil du vite mer om lederprogrammet Vardeveien? 
Da kan du booke en samtale med meg her

Hold kontakten med nyheter og oppdateringer!

Bli med på epostlisten vår for å motta de siste nyhetene og oppdateringene fra Gullfjell.

Ikke vær bekymret, vi deler ikke dine data med noen.

Ja takk, hold meg oppdatert!
Close

50% Fullført

Snart ferdig...

Legg inn dine data her, så setter vi deg på epostlisten vår. Du kan være helt trygg på at vi aldri kommer til å dele opplysningene dine med noen.