Lederutvikling

Vår tilnærming til lederutvikling starter med lederen som person, lederens hverdag og lederens utfordringer. 

Vi tror at lederskap og lederatferd kan læres og videreutvikles, og at ledelse handler om mye mer enn medfødte egenskaper.

Utvikling av gode ledere handler om dannelse og utdannelse, om utvikling av karakter og kompetanse.

Som mennesker er vi preget av vår egen historie. Våre egne talenter, verdier og erfaringer blir viktige ressurser i vårt lederskap når vi blir bevisstgjort hva de kan bidra med.

Vi ser på lederutvikling som prosess. Derfor tilbyr vi tjenester som varer over noe tid.

Vi fokuserer på lederutvikling langs følgende linjer

Individuell lederutvikling

Direkte oppfølging av lederen i prosesser som går over en avtalt periode. Coaching og veiledning, eventuelt i kombinasjon med undervisning i større gruppe. Om ønskelig kan 360° tilbakemeldinger og andre innspill fra egen organisasjon inkluderes i denne prosessen.

Åpent lederutviklingsprogram

Vardeveien, vårt eget program for bedriftsledere og mellomledere. 5 samlinger over 2 dager i løpet av 12 mnd. Vi kjører ett til to slike programmet hvert år. Mer informasjon finner du her.

Bedriftsinterne lederutviklingsprogram

Vi utvikler og skreddersyr program som er tilpasset til bedriftens behov, med spesielt fokus på bedriftskultur og verdier. Få det innholdet og omfanget dere trenger for å løfte lederskap og medarbeiderskap i egen organisasjon.
 

Gode prosesser hjelper ledere å finne roen i seg selv

Vi benytter varierte og engasjerende metoder for å sikre at læring og utvikling blir ivaretatt på en best mulig måte.

Disse spenner over et vidt spekter fra klasseromsundervisning, via coachingsamtaler og veiledning, til utfordrende og spennende øvelser både innendørs og utendørs.

Vårt fokus på skreddersøm gjør at vi er svært fleksible på å tilpasse de ytre rammene for undervisningen til kundenes ønsker og økonomi.

Om ønskelig ivaretar vi all logistikk rundt ditt lederutviklingsprogram fra A-Å. I tillegg kan vi bidra inn i alle faser av denne typen prosesser. Ta kontakt for å finne ut hvordan.

Close

50% Fullført

Snart ferdig...

Legg inn dine data her, så setter vi deg på epostlisten vår. Du kan være helt trygg på at vi aldri kommer til å dele opplysningene dine med noen.