Andre tjenester

I tillegg til lederutvikling og teamutvikling tilbyr Gullfjell en rekke andre tjenester. Vi har lang erfaring i å arbeide med mennesker - enten 1-1, i team, eller i større grupper. 

Aktuelle foredrag 

Har du behov for å inspirere medarbeiderne dine til handling eller endring? Skape engasjement rundt et spesielt fokusområde, eller rett og slett gi dem faglig påfyll? Vi bidrar med skreddersydde foredrag som passer til din bedrift eller din situasjon.

Kontakt oss nå for mer informasjon

Medarbeidersamlinger

Planlegger du en samling for medarbeiderne dine? Vi kan bidra med spennende faglig innhold og engasjerende øvelser som bygger opp under det du ønsker å oppnå.

En av våre mest populære samlinger har vært "Hvordan få det beste ut av seg selv og hverandre" hvor vi bruker vår kunnskap om menneskelige egenskaper og forskjeller, gjerne i kombinasjon med persolog® Personfaktorprofiler.

Uansett om gruppen er liten eller stor, garanterer vi en positiv opplevelse, læring og mye moro!

Kontakt oss nå for mer informasjon

Stresshåndtering

Hvor mye koster egentlig stress deg, bedriften din og de ansatte i form av korttidsfravær, redusert effektivitet og lavere livskvalitet?

Hva ville resultatet være om du og dere ble bedre til å bruke både kortsiktige og langsiktige strategier for stresshåndtering som var tilpasset individuelt til hver enkelt medarbeider? Hva ville det bety for de ansatte å lære om dette, og hvordan ville de oppleve at temaet kom på dagsorden?

Hva om du som leder i tillegg fikk en konkret oversikt over hvor skoen trykket, sånn at du etterpå kunne arbeide konkret og målrettet med å redusere stressfaktorene som påvirker dere?

Med persolog®  Stressmodell har Gullfjell et ferdig opplegg for dette. Spør oss om hvordan dere kan redusere stresset, øke mestringen og få en bedre hverdag.

Kontakt oss nå for mer informasjon

Lederstøtte 

Det er ikke til å stikke under en stol at lederrollen kan være ensom og krevende. Spesielt fordi man ikke alltid kan diskutere helt fritt med sine nærmeste i bedriften, styret eller ledergruppen. Gullfjell har lang erfaring med å være fortrolig samtalepartner for ledere på alle nivåer. Vi legger opp omfang, rammer og frekvens etter dine behov. 

Kontakt oss nå for mer informasjon

Medarbeiderstøtte 

Noen ganger har medarbeidere behov for støtte eller oppfølging som går ut over det du som leder eller andre i bedriften har mulighet for å gi dem innenfor rammene av en ordinær arbeidsdag.

Kanskje har du medarbeidere som har fått konkrete  tilbakemeldinger om atferd som må endres for å kunne være med videre på laget. 

Gullfjell har omfattende kompetanse på å hjelpe medarbeidere videre gjennom coachingforløp av ulik varighet. Vi jobber med friske medarbeidere, men har også et profesjonelt nettverk som vi kan hjelpe mennesker videre i, dersom vi avdekker andre behov underveis.

Kontakt oss nå for mer informasjon

Omstilling

Når dere har behov for å nedbemanne eller avvikle medarbeidere, er det i dag vanlig å tilby ulike former for støtte til omstilling.

Det samme kan gjelde ved overgang til nye stillinger internt, eller til pensjonsalder. Gullfjell kan være en støtte i disse endringsprosessene ved at vi følger opp menneskene det gjelder over en avtalt periode med re-orientering og støtte til å finne en god vei videre.

Kontakt oss nå for mer informasjon

Støtte i ansettelsesprosesser

Mange bedrifter håndterer ansettelsesprosessen sin på egenhånd. Vår erfaring er at det ofte mangler en god analyse av funksjonen som skal dekkes, og at man ofte får noe annet enn det man hadde ønsket seg. Feilansettelser er dyrt og tidkrevende.

Gullfjell bistår bedrifter i å kvalitetssikre disse prosessene og sørger for et bedre utgangspunkt for gode beslutninger. Gjennom persolog® Personfaktormodell og persolog®  Jobbprofil kan vi både hjelpe dere å lage en god kravspesifikasjon og måle hvor godt aktuelle kandidater passer til denne. 

Kontakt oss nå for mer informasjon

Skreddersydde kurs 

Har dere opplæringsbehov? Gullfjell har kompetanse på en rekke områder knyttet til ledelse, teamarbeid, kommunikasjon, samarbeid, endring, coaching, salg og service. I tillegg har vi pedagogisk kompetanse og erfaring med å bygge opp programmer som sikrer læring.

I vårt eget videostudio eller med opptak ute på arbeidsplassen, kan vi bistå dere med å lage profesjonelle instruksjonsvideoer, og vi kan skreddersy og levere bedriftsinterne programmer.

Kontakt oss nå for mer informasjon

Close

50% Fullført

Snart ferdig...

Legg inn dine data her, så setter vi deg på epostlisten vår. Du kan være helt trygg på at vi aldri kommer til å dele opplysningene dine med noen.