Samarbeidspartnere

Gullfjell Consulting AS er et lite selskap

Det er et bevisst valg fra vår side, og gir oss mange fordeler. Med en liten og fleksibel organisasjon har vi alltid personlig og direkte kontakt med kundene våre. Vi er ikke byråkratisk og tungrodd, og kan snu oss raskt for å møte behov og utfordringer.

Samtidig har vi muligheten for å bli vesentlig større når vi tar på oss mer omfattende prosjekter. Derfor samarbeider vi med bedrifter og personer som vi kjenner godt, stoler på, og vet at er godt matchet med våre verdier og faglige profil.

Her er oversikt over noen av våre viktigste samarbeidspartnere

 

 Persolog Norge AS Publiserer persolog® Personfaktorprofiler og andre gode læringsverktøy vi benytter oss av.

Vårt samarbeid med persolog Norge AS går helt tilbake til 2006. Gullfjell har brukt læringsverktøy fra persolog i svært mange av våre prosjekter med meget gode resultater. John Øyvind Livden er i dag sertifisert som mastertrener for Norge, og er en av to partnere i selskapet. 

 

 Fra våren 2016 er dette en ny samarbeidspartner. MDI Training har arbeidet på vårt felt helt siden 1964, og har i dag 140 høykompetente trenere og coacher på verdensbasis. Gjennom linken til MDI har vi tilgang til et stort faglig nettverk, og Gullfjell leverer prosjekter på MDIs vegne i Norge.

Ved Frode Vatnelid. Han har lang erfaring fra operativ og strategisk ledelse, herunder styre og strategiarbeid, samt solid erfaring fra konsulentvirksomhet innen leder- og organisasjonsutvikling.

Han har også bred prosjekterfaring fra store omstillings-, utviklings- og implementeringsprosjekter i linjen i ulike organisasjoner/bedrifter.

Frode er utdannet fra Sjøkrigsskolen, NHH og BI med vekt på ledelse/organisasjonsfag og økonomi. Han også hatt et toårig stipendiat innenfor ledelse og organisasjon under Administrasjonsdepartementet og Statskonsult. Se profil på Linkedin

 

Vertigo film

 

Close

50% Fullført

Snart ferdig...

Legg inn dine data her, så setter vi deg på epostlisten vår. Du kan være helt trygg på at vi aldri kommer til å dele opplysningene dine med noen.