Bli en bedre leder!

Ledelse er et praktisk fag. Du er verktøyet. Hittil har nærmere 70 ledere deltatt i vårt unike lederutviklingsprogram Vardeveien. Sammen med en gruppe på inntil 12 deltakere får du påfyll som hjelper deg til å bli tryggere, mer bevisst og mer engasjert. 

Nytt kull starter 26. Oktober 2020

Tryggere

Vardeveien gir deg en solid dose med relevant påfyll knyttet til utøvelsen av din egen rolle. For å stå trygg i rollen må du også stå støtt i deg selv. Vi hjelper deg å utforske og tydeliggjøre din personlige ledelsesplattform. Dette gjør deg til en tydeligere og tryggere leder.

Mer bevisst

Vardeveien er en spennende læringsreise som gjør deg mer bevisst på ditt eget lederskap og hvordan du kan være den lederen som medarbeiderne og bedriften trenger. Du blir også mer bevisst på personligheten, behovene og ressursene til menneskene rundt deg.

Mer engasjert

Vardeveien gir deg kunnskaper og ferdigheter på sentrale områder du må mestre som leder. Gjennom å ta aktivt ansvar for godt lederskap og godt medarbeiderskap i hverdagen og trene på utførelsen, kommer også medarbeiderne dine til å merke engasjementet ditt. 

Ledelse er et praktisk fag!

I Gullfjell er vi svært tydelig på dette perspektivet. Det betyr ikke at vi ser bort fra verdien av ledelse som akademisk disiplin. Det forskes og skrives på fagfeltet vårt hele tiden, og vi sørger for å holde oss oppdaterte. Men til syvende og sist er det i den praktiske virkeligheten, i møte med reelle utfordringer og levende mennesker at lederskapet utøves. På Vardeveien fokuserer vi på praktisk lederskap, bygget på et solid faglig fundament. 

FÅ MER INFORMASJON OM PROGRAMMET

Du er verktøyet!

Ditt lederskap kommer til uttrykk gjennom alt du er og alt du gjør. Det er din karakter, dine holdninger og innstillinger, dine verdier og overbevisninger, og dine kunnskaper og ferdigheter vi snakker om her.

Lederutvikling innebærer minst like mye personlig utvikling som faglig utvikling. På Vardeveien kommer du i gode prosesser som øker bevisstheten din og hjelper deg å ta ansvar for din personlige lederatferd. I tillegg får du økte kunnskaper og styrkede ferdigheter på sentrale områder for godt lederskap.

FÅ MER INFORMASJON OM PROGRAMMET

Gullfjellet og Vardene som ramme

Gullfjellet (987 moh) er det høyeste punktet på Bergenshalvøyen. Den unike varderekken sikrer trygg ferdsel til tross for varierende og krevende forhold. Vi har latt dette inspirere oss. Vi tenker at det er mye ved fjellet og vardene som kan overføres til ledelse og til ulike situasjoner vi ledere kommer opp i. Vardene er fastpunkter som hjelper oss på ferden. Vi tror også at det finnes fastpunkter i godt lederskap og godt medarbeiderskap. I løpet av programmet bruker vi en hel dag sammen i Gullfjellet for å få nye perspektiver på vårt eget lederskap.  

FÅ MER INFORMASJON OM PROGRAMMET

Liten gruppe - stort potensial

Mange av tilbakemeldingene vi har fått opp gjennom årene har nettopp handlet om den store verdien av å jobbe sammen i en liten gruppe deltakere. I denne settingen blir vi svært godt kjent med hverandre. Samlingene i gruppen har en høy grad av åpenhet og fortrolighet, og vi lærer mye av og med hverandre. Et annet forhold er at vi alltid setter gruppene sammen slik at vi har med oss deltakere fra ulike sammenhenger. Dette gir nye perspektiver og skaper en spennende dynamikk.

FÅ MER INFORMASJON OM PROGRAMMET

Tilbakemelding og oppfølging

På Vardeveien får du en rekke  tilbakemeldinger som hjelper deg å se deg selv som leder fra ulike perspektiver.

Vi bruker en 360 graders lederevaluering hvor menneskene i din egen organisasjon gir deg tilbakemeldinger på hvordan de oppfatter deg.

Videre bruker vi persolog® Personfaktormodell som gir deg en omfattende person- og jobbprofil som gir deg svært grundig tilbakemelding på deg selv som person.

Du får også respons og tilbakemelding fra de øvrige deltakerne og fra oss som leder programmet.

Gjennom en serie med individuelle coachingsamtaler sammen med din veileder går du dypere inn i de problemstillingene som angår deg, og arbeider med dine konkrete utviklingsmål. Summen av dette hjelper deg å skape reell endring og utvikling.

FÅ MER INFORMASJON OM PROGRAMMET

Engasjerende samlinger

Når vi treffes på samling har vi fullt fokus på deg, resten av gruppen og på læringsprosessen. Gjennom dyktige forelesere, gode verktøy,  engasjerende øvelser og relevante caser deltar du med dine erfaringer og spørsmål.

Alle samlinger har i seg nyttig lærdom som er enkelt å overføre til din daglige jobb som leder. Programmet inneholder fem to-dagers samlinger + en dag hvor vi bruker Gullfjellet som læringsarena. I tillegg får du personlig oppfølging mellom samlingene for å styrke din egen prosess, slik at du når målene dine. 

FÅ MER INFORMASJON OM PROGRAMMET

Travelt? Dette kan du rekke!

Vi vet hvordan den praktiske hverdagen til ledere er. Svært ofte forteller de oss:  "Jeg vet jeg burde gjort dette for lenge siden, men jeg har det så travelt..."

Realiteten er at du aldri vil tid til dette. Den tiden må du finne plass til, og sette av. Vardeveien er designet med ledernes hverdag i tankene. Vi vet at det er vanskelig å sette av tid til lange samlinger. Derfor er våre på kun to dager, innenfor normal arbeidstid,  og lokalt i Bergen.

FÅ MER INFORMASJON OM PROGRAMMET

Nettbasert læringsplattform

Du får tilgang til en egen læringsplattform hvor du finner leksjoner og praktiske treningsoppgaver som støtter opp under samlingene i programmet og din egen utviklingsprosess.

Oppgavene gjør du i din egen hverdag, og du kan dele dine egne erfaringer, refleksjoner og spørsmål med instruktørene og de andre deltakerne.

FÅ MER INFORMASJON OM PROGRAMMET

Unikt kurslokale sentralt i Bergen

Samlingene arrangeres i Tenthuset i Sandviken. I dette flotte gamle huset har vi et moderne kurslokale med god belysning, ventilasjon og takhøyde. Det er rett og slett et godt sted å være.

Vi har lokalet helt for oss selv, og blir ikke forstyrret av andre aktiviteter. Her inntar vi også felles varmlunsj som en viktig del av kursdagene, og kaffen er alltid klar! 

Sagt av tidligere deltakere:

  • Reisen med Vardeveien har gitt meg ny motivasjon, inspirasjon og kunnskap til å videreutvikle meg og mine ansatte. Samspillet i gruppa på kurset, der ledere fra ulike bransjer kan være med å dele sine erfaringer med hverandre i tillegg til veiledning fra Vardeveiens lederutviklingsteam gir en god kombinasjon av lederskap i teori og praksis.
  • Etter programmet opplever jeg at medarbeiderne mine slapper mer av og tar mer initiativ enn det de gjorde tidligere. Jeg anbefaler dette programmet fordi det er jordnært og hands-on, og fordi du kan bruke det du lærer direkte i hverdagen.

  • De største fordelene med Vardeveien var tilstrekkelig med tid til diskusjoner, og at man brukte lederutviklingen i praksis. Basert på min egen bevissthet i ettertid og forbedringen av meg selv som person – vil jeg absolutt anbefale dette programmet for andre.

  • Kunnskapen jeg har fått hjelper meg til å få den enkelte på teamet til å ta mer ansvar for oppgavene som de har, samt gjøre min hverdag som leder enklere. Med de nye verktøyene i kofferten har jeg og teamet mitt fått et løft, som igjen har gitt en positiv økonomisk utvikling for butikken.

  • Dette er noe jeg virkelig vil anbefale ledere på ulike nivåer i en organisasjon. Det er et program som gir den enkelte deltaker en unik mulighet til å bli bedre kjent med seg selv i rollen som leder. Kurset har en meget god praktisk rettet profil.

FÅ MER INFORMASJON OM PROGRAMMET

Våre deltakere har blant annet kommet fra...

Blir du med oss?

Dersom du som mange andre ledere tenker at du burde gjøre noe for å utvikle deg, har vi en avsluttende beskjed herfra.... Det kommer ikke til å skje noe før du gjør noe! Vardeveien er et aktivt valg som hjelper deg å komme videre. Godt lederskap!

Close

50% fullført

Du er på riktig vei!

Fyll ut informasjonen under, så sender vi deg informasjon om det kommende programmet i løpet av få minutter.