Teamutvikling

Ledelse er ikke solospill.  Det er i møtene  med mennesker og oppgaver det skjer. Derfor passer lederutvikling og teamutvikling som hånd i hanske.

Det er i samspillet mllom teamet og omgivelsene det skapes avgjørende resultater. Derfor er dette et fruktbart og spennende område å sette fokus på.

Gjør noe godt for teamet ditt. Her er det mye å hente!

Styrer, ledergrupper, prosjektgrupper eller faste arbeidsgrupper er eksempler på team som alle må fungere mest mulig optimalt.

Erfaringsmessig viser det seg likevel at mange team har utfordringer som står i veien, og begrenser effektivt samarbeid, effektiv koordinering og effektiv måloppnåelse.

Teambygging er viktig…

Men. For å få frigjort og tatt i bruk de ressursene som teamet virkelig besitter, er det ikke nok å gjøre en spennende happening i ny og ne. Det krever mer! Teamet er viktig for lederutvikling, fordi det er i samspillet med teamet at lederen leder. Teamet er også en viktig arena for faglig og personlig utvikling for alle deltakerne.

Effektive team

En undersøkelse gjennomført av selskapet Kienbaum, omhandlet lansering av 2000 nye produkter i det tyske markedet. Det viste seg at 4 % av selskapene stod bak hele 1600 produkter. De øvrige 96 % av bedriftene delte de siste 400 produktene. Tankevekkende!
 
Det ble funnet 3 viktige årsaker

 • Effektive team som kjente sine styrker og brukte dem
 • Team som evnet å løse sine konflikter
 • Et klart bilde av konkurrentene

Slik hjelper vi deg å få ut mer av teamet ditt

 • Gullfjells Teamdiagnose (GTD) måler teamet på åtte sentrale områder for teameffektivitet.
 • Individuelle atferdsprofiler hjelper det enkelte teammedlem å se  både seg selv og de andre teammedlemmene med nye øyne.
 • Teamets samlede profil viser styrker og utfordringer og bidrar til å klargjøre ressurser og muligheter.
 • Reelle og potensielle fallgruver for effektivt samarbeid, prosess og måloppnåelse synliggjøres og snakkes om.
 • Avhengig av teamets konkrete utfordringer følger Gullfjell Consulting opp med skreddersydd opplæring etter behov.
 • Teamet setter egne mål og utarbeider egne KPIer (måleparametre).
 • Teamet følges opp fra Gullfjell Consulting over en avtalt periode og med avtalt frekvens.
 • Teamutvikling kan kombineres med våre andre tjenester, som for eksempel  individuell coaching. Det er også mulig å benytte vårt verktøy for 360° tilbakemelding i denne prosessen.
Close

50% Fullført

Snart ferdig...

Legg inn dine data her, så setter vi deg på epostlisten vår. Du kan være helt trygg på at vi aldri kommer til å dele opplysningene dine med noen.