Bli en bedre leder – hva skal egentlig til?

Ønsket om å bli en bedre leder har blitt gjentatt for meg i svært mange av samtalene jeg har hatt med mennesker som er eller vil bli ledere.

Etter 20 år med lederutvikling som fag er «Jeg vil bli en bedre leder» den første responsen de fleste gir meg som svar på spørsmålet: «-Hva vil du egentlig ha ut av dette»?

Et googlesøk på «bli en bedre leder» returnerer over 9 millioner treff, og det er side opp og side ned med artikler som forsøker å gi svar på hvordan det bør gjøres, hva man bør fokusere på og en rekke tips og råd for hva som skal til.

Å bli en bedre leder forutsetter at du på en eller flere måter klarer å forbedre deg. Dersom det hadde vært en enkel prosess som var gjort unna på 1-2-3, tror jeg nok at antallet artikler og bøker om emnet hadde vært vesentlig lavere.

Sånn er det ikke, og sannsynligvis forteller det oss to ting:

For det første er det stor interesse for å forbedre seg. For det andre: Det er ikke lett å få det til.

Les også: Kastet inn i lederrollen

Forbedring handler om å endre «noe» fra en tilstand til en annen. På individnivå handler dette om læring, endring og utvikling.

Det handler både om det som er «inne i» lederen, altså kunnskaper, ferdigheter og holdninger og det som er synlig for omgivelsene, altså atferd i form av det lederen gjør og sier. Det indre og det ytre henger uløselig sammen, og påvirker hverandre gjensidig. I tillegg har omgivelsene påvirkning på lederen – og vice versa.

Men det hele starter uansett med noe enkelt, nemlig viljen til å lære, til å utvikle seg og til å gjøre endringer. Evnen til å omsette viljen i konkrete handlinger og til å reflektere over og lære av det som skjer når atferden endres.

Dessverre er det som oftest her – altså med viljen og evnen – hele forbedringsprosjektet havarerer. Veien til en viss plass er som kjent brolagt med gode intensjoner…

Les mer om vårt kommende lederutviklingsprogram her

Så hvor skal vi egentlig? Hva kjennetegner en god leder?

Igjen er det muligheter for virkelig å dykke dypt (og kanskje gå seg vill?) i bøker, artikler og teorier. Det finnes hundrevis av definisjoner på ledelse, og det produserer hyllemeter med faglitteratur og kilometervis med internettartikler som denne hvert eneste år.

Selv foretrekker jeg å snakke enkelt om dette, og støtter meg ofte på to definisjoner jeg selv har hatt glede av i min egen ledergjerning. Den første fra Ken Blanchard; «ledelse er å oppnå resultater gjennom andre», og den andre fra Forsvaret; «Lederskap er å løse oppdraget og ta vare på dine menn». Kjernen i begge handler om to ting, nemlig å få jobben gjort og å ta vare på folkene dine.

Ut fra dette vil jeg enkelt og greit konkludere med at en god leder er en person som over tid lykkes med å ivareta både oppgaver og mennesker på en slik måte at organisasjonen når målene sine.

En god leder kjennetegnes altså gjennom kvaliteten på alt hun eller han kan form av erfaringer og kompetanse, gjennom alt lederen er, altså hans eller hennes karakter, og gjennom alt lederen gjør i i handling, samhandling og kommunikasjon.

Pølse i brød – enkelt og greit?

Svært mange av artiklene og rådene for ledere faller i kategorien «kjappe løsninger» De har typisk overskrifter som «5 tips til…», eller «Fire ting du aldri må gjøre som…». Det er rett og slett forsøk på å ramme inn ledelse i teknikker, taktikker og metoder som kan brukes på 1-2-3. Dette er jeg svært skeptisk til!!

God ledelse er en kunstart. Teknikker, taktikker, metoder og prosedyrer, ja selv ledelseteoriene i seg selv kommer til kort. God ledelse krever et subjekt – lederen selv. En leder som bruker sin klokskap, sine erfaringer, sin visdom og som utøver skjønn.

Hvor kan jeg lære mer om dette?

Derfor handler god ledelse både om kompetanse og karakter.

Kompetanse uten karakter kan i verste fall få katastrofale utfall. Når det virkelig skjærer seg for ledere og de faller fra maktens tinder, er det som oftest karakter – eller mangel på karakter som har vært utløsende faktor.

Jeg har tidligere hevdet at karakter er viktigere enn karakterer. Det står jeg for. Karakterutvikling er et omfattende og krevende prosjekt som egentlig varer livet ut.

Professor Julian Birkinshaw ved London Business School har skrevet boken «Bli en bedre sjef – Hvorfor god ledelse er så vanskelig». Ett av poengene hans er at lederutvikling – altså prosessen for å bli en bedre leder – blir vanskelig fordi det krever gjennomføring av en rekke tiltak over tid – det er en langsiktig investering.

Han hevder videre at vi mennesker har en tilbøyelighet til å investere i det som oppfyller våre egne mål, som gir kortsiktig suksess og som har lav risiko.

Kanskje er det nettopp derfor vi ofte leter etter og foretrekker de kjappe løsningene som egentlig ikke hjelper oss videre?

Les også:  Francine deltok på Vardeveien og fikk lederstillingen hun hadde drømt om 

Så hva skal til? Hvordan kan du bli en bedre leder?

Dette er mine anbefalinger til deg som ønsker å utvikle lederskapet ditt:

  • Jobb aktivt med å øke kompetansen din. Det kan du gjøre på en rekke måter: Kurs på BI eller andre kursleverandører/skoler, å lese bøker, både fagbøker (skolebøker) og mer populærlitteratur om emnet. Det finnes mye bra litteratur på amazon, men også på norske og danske forlag.
  • Ta ansvar, og start et langsiktig karakterutviklingsprogram for deg selv. Innse at dette er noe som sannsynligvis vil ta lang tid, kanskje resten av livet.
  • Identifiser styrkene dine og områder hvor du har utviklingspotensial.
  • Be om tilbakemeldinger på hvordan andre oppfatter deg.
  • Sett deg personlige utviklingsmål.
  • Tren, lytt, lær, juster kursen og prøv på nytt og på nytt.
  • Vær en student – om ikke formelt, så i alle fall av legning. Den som tror han er ferdig utlært er ikke ferdig utlært – han er bare ferdig…

Lykke til!

Er du nysgjerrig på vårt lederprogram? 
Da tar vi gjerne en prat med deg! Book en samtale her

Hold kontakten med nyheter og oppdateringer!

Bli med på epostlisten vår for å motta de siste nyhetene og oppdateringene fra Gullfjell.

Ikke vær bekymret, vi deler ikke dine data med noen.

Ja takk, hold meg oppdatert!
Close

50% Fullført

Snart ferdig...

Legg inn dine data her, så setter vi deg på epostlisten vår. Du kan være helt trygg på at vi aldri kommer til å dele opplysningene dine med noen.