6 fokus for å lykkes i teamet og 2 årsaker til at det er krevende

Det er mange ting som må være på plass i et velfungerende team, og det er ofte lett å bli litt “husblind”  i sine egne analyser og antagelser, så lenge man selv er en del av teamet.

Her er seks fokusområder som er avgjørende for at team lykkes – og to årsaker til at det ofte blir utfordrende.

Kort og greit; de seks områdene er Formål, Mål, Bidrag, Relasjon, Prosesser og Ledelse. De to årsakene som gjør ting vanskelige, er hvor klare/tydelige de seks områdene er, og hvor enige eller samstemte man er om dem i teamet.

Formål

Hvorfor eksisterer teamet vårt egentlig? Har vi som team en klar forståelse av dette? Vet vi hva som blir forventet av oss som team? Er vi alle på vei i samme retning, og bidrar teamet vårt til det overordnede formålet med organisasjonen vår? Dette er gode og viktige spørsmål  å stille seg. Dersom formålet mangler, teamet har fjernet seg fra formålet til organisasjonen, eller tidens tann har gjort at teamet har endret fokus i forhold til formål mister vi mye av kraften.

Mål

Hvis vi ikke vet hvor vi skal – blir alle veier like gode. Teamet må ha mål, og de bør være både utfordrende, realistiske og oppnåelige. Mål har ulik viktighet, og da må prioriteringene i teamet være riktige. Vi må også ha en systematisk plan for hvordan vi skal nå dem, og teamet som team må kunne nå målene. Sammen.

Bidrag

Hele poenget med å organisere team, er at teamet kan oppnå mer sammen enn summen av det enkeltmedlemmene kan oppnå hver for seg. For å få til dette er det viktig at vi har riktig person på riktig plass. Det er også viktig at teammedlemmene vet hva som forventes av dem, og at alle i teamet vet hvem som er best på hva, sånn at det er de riktige personene som bidrar med de riktige oppgavene.

Relasjon

Dette handler om hvordan vi har det sammen, og her er det mye å jobbe med for mange team der ute! Hvis vi lykkes med relasjoner i teamet øker det trivsel, tilhørighet og effektivitet, og vi klarer å arbeide sammen i en vennlig og tillitsfull atmosfære. Da blir ikke konflikter eller uenigheter så farlige heller, fordi vi klarer å se på dem som muligheter for læring og forbedring. Sunne og stabile relasjoner er en av nøklene til godt teamarbeid.

Prosesser

Hvis vi lykkes her, har vi funnet gode og vellykkede måter å fordele arbeidet og få det unna på. Vi har laget gode prosedyrer og verktøy som virker, og alle i teamet kjenner dem. Vi gjør ting på smarte og enkle måter, med minst mulig tap av effektivitet, og alle i teamet forstår og tar del i arbeidsflyten.

Ledelse

Dette er en faktor som ikke skal undervurderes! Selv om teamarbeid krever selvgående og selvledende medlemmer, er teamledelse avgjørende for å få helheten til å henge sammen. Det krever en tydelig og pålitelig teamleder som klare å tilpasse lederstilen sin til resten av teamet. Teamlederen må ha gode kommunikasjonsferdigheter, evne å ta beslutninger og gi tydelige tilbakemeldinger både internt i teamet og overfor teamets oppdragsgivere og kunder (Du kan for øvrig lese mer om ferdigheter gode ledere trenger for å lykkes her).

Klarhet

“Det er jo klart”. “Det er jo sånn vi gjør det”. “Dette er fasiten”. Svært ofte tar vi for gitt at andre har den samme oppfatningen eller forståelsen av ting som det vi har. Når vi oppdager at dette ikke tilfelle – er det ofte kime til frustrasjon, irritasjon, diskusjon, krangling og en rekke andre lite produktive ting. Noe kan være krystallklart for deg – og samtidig helt diffust for den andre. Rundt bordet kan det være like mange oppfatninger om den samme problemstillingen som det er mennesker i rommet. Dette er den ene av de to store utfordringene. Fordi det er varierende grad av klarhet/tydelighet i teamets oppfatting om Formål, Mål, Bidrag, Relasjoner, Prosesser eller Ledelse, går mye av energien teamet trenger for å fungere tapt.

Enighet

Et uttrykk jeg plukket opp da jeg leverte et lederutviklingsprogram for en industribedrift var dette; “Sagt er ikke hørt – hørt er ikke forstått – forstått er ikke enighet”. Det kan altså godt være at folk både hører og forstår det du forsøker å formidle, men dersom de ikke er enige, er det vanskelig. Noen ganger står man i en posisjon der man kan kreve lydighet og innordning. Det som på “nynorsk” beskrives som compliance. Men det er jo ikke lydighet vi vil ha – vi vil ha gjensidig forpliktelse – commitment. Det krever enighet! Som teamleder og i et team er det sannsynligvis en svært dårlig strategi å gå for lydighet.

Les også: - Vardeveien burde vært pensum for alle ledere

Hvordan skal vi lykkes bedre i vårt team?

Etter å ha lest denne teksten håper jeg du har fått sortert tankene dine litt i forhold til godt teamarbeid. Samtidig vil det ikke forundre meg om du sitter og kjenner deg utfordret på ett eller flere områder, når du tenker på hvordan ditt eget team eller din egen ledergruppe fungerer akkurat nå.

Kanskje er det formålet? Kanskje er det målene? Kanskje er det bidragene eller relasjonene? Kanskje er det måten dere jobber sammen på, eller måten teamet ledes på? Eller kanskje det er kombinasjoner av flere ting?  Kanskje er for mye uklart, eller det er for mange ulike oppfatninger om ting, og kanskje er det viktige områder som dere rett og slett er uenige om?

Et par ting er kanskje innlysende: Uklarhet og uenighet bidrar ikke til større måloppnåelse. Om dere gjør som dere alltid har gjort – får dere som dere alltid har fått.

Er du teamleder og ønsker å lykkes bedre med ledergruppen din?

Gullfjell har mer enn 20 års erfaring med leder- og teamutvikling og støtter deg gjerne.

Vår anbefaling er at du får hjelp til å kartlegge hvor skoen trykker i teamet ditt.  Og at dere finner og iverksetter konkrete og praktiske tiltak for å klargjøre, tydeliggjøre og skape enighet rundt formål, mål, relasjoner, bidrag, prosesser og ledelse.

Vi har lang erfaring med å hjelpe mennesker å lykkes bedre sammen. Vi har høy kompetanse, og gode verktøy som vi vet hvordan vi skal bruke. Vi brenner for å løfte mennesker og organisasjoner til nye høyder. 

I 2023 har vi kapasitet til å følge opp noen få nye ledergrupper.

Dersom du ønsker en uforpliktende samtale om din ledergruppe, kan du booke tid til et kort møte med John Øyvind Livden ved å bruke denne lenken.

Hold kontakten med nyheter og oppdateringer!

Bli med på epostlisten vår for å motta de siste nyhetene og oppdateringene fra Gullfjell.

Ikke vær bekymret, vi deler ikke dine data med noen.

Ja takk, hold meg oppdatert!
Close

50% Fullført

Snart ferdig...

Legg inn dine data her, så setter vi deg på epostlisten vår. Du kan være helt trygg på at vi aldri kommer til å dele opplysningene dine med noen.