Ferdigheter gode ledere må ha for å lykkes

Som ledere trenger vi en ganske omfattende kompetansepakke.

God praksis på ett eller flere områder handler om en sum av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Ferdighetene våre blir synlige gjennom vår måte å praktisere dem på.  

I denne artikkelen skal vi se først nærmere på mestring og læring av ferdigheter og deretter rette fokus på hvilke ferdigheter gode ledere må ha for å lykkes.

Først litt om ferdigheter 

En ferdighet kan defineres som en lært kapasitet til å utføre forhåndsbestemte aktiviteter og arbeid. Gjennom læring av ferdigheter skaper vi en unik og kompleks motorisk, kognitiv (tankemessig) og sosial kompetanse.

En ferdighet kan beherskes på mange ulike nivåer. Tar vi skigåing, sykling eller bilkjøring som eksempler, setter oss selv inn i landskapet og sammenligner oss selv med en eller annen kunstner eller ekspert i denne ferdigheten er det ikke vanskelig å se at vi havner på ulike steder i ferdighetstrappen.

Hver gang vi skal lære oss nye ferdigheter helt fra bunn av begynner vi nederst i trappen og jobber oss oppover.

Det er ikke sikkert at vi når toppen heller, fordi vi har ulike forutsetninger og utgangspunkt for å lære oss ferdigheter.

Enkelte ferdigheter er lette å lære seg for en person mens de samme ferdighetene er vanskeligere å lære seg for en annen.

Det er flere forhold som spiller inn her. Noe kan handle om ulikheter i personlighet, noe om forskjellighet i anlegg eller talent, og ikke minst hvor mye tid, fokus og innsats vi investerer i øvelse og trening for å lære oss å beherske ferdigheten.

Her er et godt eksempel

I denne videoen ser vi et godt eksempel på hvordan innlæring av en helt ny ferdighet skjer og kan følge hele reisen fra ukyndig frem til god mestring av en helt spesiell sykkel. Ta deg tid til å se den nå – den er morsom også!

 

Øvelse gjør mester – Alt er lett når du kan det!

Videoen viser at Destin først er ganske sikker på at han kan beherske sykkelen.

Han blir overrasket og frustrert når han oppdager at han ikke får det til. Det er rett og slett helt umulig! Og han som har syklet helt siden han var seks år – dette kan han jo!

Dette er de to nederste trinnene i kompetansetrappen. Destin går fra ubevisst inkompetanse (han vet ikke at han ikke kan) til bevisst inkompetanse (han vet at han ikke kan).

Så bruker han kjempelang tid på å trene og øve jevnt og trutt. Etter hvert får han en tydelig bevisst kompetanse (han vet at han kan).

Til slutt i videoen ser vi at han kan sykle av gårde på sykkelen trygg og fin – sannsynligvis uten å bruke mye krefter eller energi på å fokusere på bevegelsene som skal til for å lykkes.

Han har tatt ferdigheten til seg og automatisert den, og tenker ikke lengre på hvordan det skal gjøres. Det har blitt en ubevisst kompetanse.

Når du skal lære deg en ny ferdighet skal du ikke undervurdere verdien av å trene og øve deg. Det gamle ordtaket “øvelse gjør mester” har mye sant i seg. Læringsprosessen går over tid, og endringene skjer gradvis mer enn i store sprang.

Det er også avgjørende at du har oppmerksomheten din rettet mot det du skal lære deg. En typisk ferdighetslæring krever stort fokus på hvert av elementene som utgjør ferdigheten. Men når du kan det, kan du det – og trenger ikke bruke mye mental kapasitet på å utføre ferdigheten.

 Artikkelen fortsetter under annonsen 

 
Bli med på webinaret "Tydelig Lederskap" nå
Fem områder du kan utvikle for å bli en tydeligere leder Få jobben gjort og ta vare på folkene dine - uten å miste deg selv! Gratis Ledertrening med John Øyvind Livden
 


Myke og harde, generelle og spesifikke

En ganske vanlig inndeling av ferdigheter er “myke” og “harde”. De harde ferdighetene er tekniske – som for eksempel å operere en maskin eller et verktøy. De myke ferdighetene er mer emosjonelle og relasjonelle – som for eksempel å kommunisere godt – eller være flink til å delegere. Kommunikasjonsferdigheter kan være generelle – fordi de inneholder en rekke andre del-ferdigheter som er mer spesifikke.

I denne figuren viser jeg deg hvordan jeg tenker når jeg forsøker å kategorisere ferdigheter som jeg tror ledere behøver for å lykkes. i listen som kommer under er det denne tredelingen som går igjen.

Det er verdt å legge merke til at de tre områdene overlapper hverandre. Det er fordi noen ferdigheter kunne ha vært plassert i nabokategorien – og fordi mange ferdigheter i en kategori trenger “støtteferdigheter” fra en eller begge de andre kategoriene.

Faglige ferdigheter

Dette er ferdigheter som er spesifikke for det faget eller området du arbeider på. Siden vi jobber på ulike felt vil faglige ferdigheter variere. Derfor lager jeg ikke en egen liste på disse

Mitt viktigste poeng når det gjelder faglige ferdigheter for ledere er at vi må ha eller utvikle ferdigheter på det fagfeltet vi leder. Med andre ord: Det er ikke tilstrekkelig med de to andre kategoriene for å gjøre en god lederjobb.

Personlige ferdigheter

Dette er grunnmuren. Her finner vi basisferdigheter som kommer ut fra vår egen menneskelighet. Dette er ferdigheter vi først og fremst trenger for å lede og utvikle oss selv. Mange av disse ferdighetene er mest til “innvortes” bruk. Her er noen eksempler:

 • Selvbevissthet
 • Selvtillit
 • Ferdighet i å regulere sine egne emosjoner
 • Vekst og Læring
 • Stressmestring
 • Robusthet
 • Tålmodighet
 • Utholdenhet
 • Empati og innlevelse
 • Ydmykhet

Mellommenneskelige ferdigheter er også en del av dette. Disse ferdighetene ligger i feltet mellom oss selv og andre. Her er noen eksempler:

Kommunikasjonsferdigheter

 • Lytteferdigheter
 • Spørre-ferdigheter
 • Taleferdighet
 • Tilbakemeldingsferdigheter
 • Retoriske ferdigheter
 • Relasjonsferdigheter
 • Vise gjensidighet
 • Vise omsorg og støtte
 • Vise ekte interesse
 • Se den andre personen
 • Konfliktløsning

Lederferdigheter

Dette er min husliste med ferdigheter som jeg mener gode ledere bør ha for å lykkes:

 • Strategiferdigheter
 • Målsettingsferdigheter
 • Problemløsningsferdigheter
 • Beslutningsferdigheter
 • Planleggingsferdigheter
 • Teamferdigheter
 • Veiledningsferdigheter
 • Motivasjonsferdigheter
 • Delegeringsferdigheter
 • Konfliktløsningsferdigheter
 • Involveringsferdigheter
 • Kulturelle ferdigheter
 

Vil du bli en tryggere, mer bevisst og engasjert leder? 
Book en samtale med oss her og få vite mer om lederprogrammet Vardeveien.

 

Noen ord til slutt

En god leder trenger en solid porsjon ferdigheter for å lykkes. Du må ha med deg både det faglige, det personlige og det ledelsesmessige. Det er lett å bli frustrert og kjenne seg utilstrekkelig når du leser en liste med mer enn 30 ferdigheter som den du finner her.

Da er det viktig å huske på dette: Du har allerede mange av disse ferdighetene. Ferdigheter kan læres – og øvelse gjør mester!

Lykke til!

John Øyvind Livden

Hold kontakten med nyheter og oppdateringer!

Bli med på epostlisten vår for å motta de siste nyhetene og oppdateringene fra Gullfjell.

Ikke vær bekymret, vi deler ikke dine data med noen.

Ja takk, hold meg oppdatert!
Close

50% Fullført

Snart ferdig...

Legg inn dine data her, så setter vi deg på epostlisten vår. Du kan være helt trygg på at vi aldri kommer til å dele opplysningene dine med noen.