Livdens bokhylle

Alle som kjenner meg vet at jeg er en ganske altetende bokorm med en relativt velfylt bokhylle. Denne listen er rett og slett et lite forsøk på å dele noen av titlene jeg synes er aktuelle. Den er på ingen måte komplett, og må sees på som en uferdig kladd.

PS! Noen av lenkene til titlene her kan være såkalte affiliatelenker. Det betyr ganske enkelt at dersom du ender opp med å kjøpe boka via lenken her, drypper det litt tilbake på oss (Det blir selvfølgelig reinvestert i nye bøker).

Arbeidsliv

Lai, L. (2014). Makt og påvirkningskraft: Hvordan få gjennomslag på jobb. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Mossfeldt Nickelsen, N. C. (red). (2013). Arbejdslivets skyggesider. Aarhus: Klim. 

Atferdsøkonomi

Kahneman, D. (2011). Thinking Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Münster, M. (2017). Jytte fra marketing er desværre gået for i dag. København: Gyldendal Business.

Sunstein, R. H. (2008). Nudge Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. New York : Penguin Books.

Thaler, R. H. (2015). Misbehaving, The Making of Behavioral Economics. New York: Norton.

Beslutninger

Brunstad. (2017). Beslutningsvegring - et ledelsesproblem. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Heath, C. o. (2013). Decisive - how to make better choices in life and work. New York: Currency.

Meland, N. t. (2015). En god beslutning - 7 grep for å velge rett. Oslo: Cappelen Damm.

Watkinson, M. (2017). The Grid The Decision-making Tool for Every Business (includiong yours). London: Random House Business. 

Endring

Cohen, D. S. (2005). The Heart of Change Field Guide. Boston, Ma: Harvard Business School Pres.

Kotter & Cohen. (2002). The Heart of Change. Boston Massachusetts: Harvard Business School Press.

Kotter, J. P. (1996). Leading Change. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.

Kotter, J. P. (2008). A sense of urgency. Boston, Ma: Harvard Business Press.

Kotter, John P. & Whitehead Lorne A. . (2010). Buy in: Saving your good idea from getting shot down. Boston, Massachusetts: HBR Press.

Johnson, S. (1998). Who Moved My Cheese? : an a-mazing way to deal with change in your work and in your life. New York: G.P. Putnam's Sons.

Coaching

Carson, R. (2003). Taming your Gremlin. New York: Quill.

Chamine, S. (2016). Positive Intelligence. Austin, Tx: Greenleaf.

Hargrove, R. (2003). Masterful Coaching. San Francisco: Jossey-Bass/Pfeiffer.

Knærkegaard, G. A. (u.d.). Coaching og Konflikthåndtering. Hans Reitzels Forlag. 

Filosofi

Albæk, M. (2013). Det gennemsnitlige menneske. København: Gyldendal Business.

Albæk, M. (2018). Et liv, En tid, Ett menneske - Hvordan vi glemte at leve et meningsfuldt liv. København: Gyldendal.

Bollnow, O. F. (1976). Eksistensfilosofi og Pedagogikk. København: Christian Ejler's Forlag.

Kirkeby, O. F. (2017). Robusthed, skrøbelighed og det generøse lederskab. København: Gyldendal business.

Tzu, S. (1963). The Art of War. Oxford: Oxford University Press. 

Kreativitet

Bridges, C. (2017). In your Creative Element: The formula for creative success in business. London: Kogan Page.

Carlsen, A., & Clegg, S. o. (2012). Idea Work: Om profesjonell kreativitet. Oslo: Cappelen Damm AS.

De Bono, E. (1970). Lateral Thinking: Creativity Step by Step. New York: Harper Perennial.

De Bono, E. (1985, 1999). Six Thinking Hats. New York: Back Bay Books.

Foster, J. (2007). How to get ideas. San Fransisco: Berret-Koehler Publishers.

Gammelgaard, T. (2007). Superstar management: ledelse af kreative talenter. København: Gyldendal.

Gray, D., Brown, S., & & Macanufo, J. (2010). Gamestorming: A playbook for Innovators, Rulebreakers and Changemakers. Sebastopol, CA: O´Reilly Media.

Haug, S. H. (2007). Skyt en ideødelegger. Hamar: Stig Hjerkinn Haug.

Michalko, M. (2006). Thinkertoys: a handbook of creative-thinking techniques. Berkely: Ten Speed Press.

Miller, B. C. (2012). Quick Brainstorming Activities for Busy Managers. New York: AMACOM.

Ledelse

Brunstad, P. O. (2009). Klokt lederskap mellom dyder og dødssynder. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Heggholmen, K. (2014). Fra dritdårlig til lærende lederskap. Bergen: Fagbokforlaget.

Jeberg, C. S. (2018). Return of the Vikings - Nordic Leadership in times of extreme change. København: Danish Psychological Publishers. 

Organisasjon og kultur

Bolman, L.G & Deal, T.E. (1991). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse. Olso: Ad Notam.

Nordhaug, O. (2002). Strategisk Personalledelse: Utvalgte emner 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget.

Schein, E. H. (2010). Organizational Culture and Leadership 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass. 

Personlighet

Butler-Bowdon, T. (2012). Never Too Late To Be Great: The power of thinking long. London: Virgin Books.

Duckworth, A. (2016). GRIT - The power of passion and perserverance. New York: Schribner. 

Dweck, C. S. (2016). Mindset: The new psychology of success. Random House.

Nygård, R. (1993). Aktør eller brikke? - Om menneskers selvforståelse. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Peterson Cristopher & Seligman Martin E.P. (2004). Character Strengths and Virtues: A Handbook ans Classification. New York: APA. 

Stress

Malene Friis Andersen & Marie Kingston. (2016). Stop Stress: Håndbog for ledere. Aarhus: Klim. 

Team

Bang, Hening og Middelfart, Thomas Nesset. (2012). Effektive ledergrupper. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Bresman, D. A. (2007). X-teams: How to build teams that lead, innovate, and succeed. Boston: HBR Press.

Edmondson, A. C. (2012). Teaming: How Organizations Learn, Innovate and Compete in the Knowledge Economy. San Francisco: Wiley.

Katzenbach, Jon R. and Smith, Douglas K. (1993). The wisdom of teams: Creating ther High-Performance Organization. New York: Harper Business.

Sibbet, D. (2011). Visual Teams - Graphic tools for Commitment Innovation & High Performance. Hoboken, NJ: Wiley.

Sjøvold, E. (2006,). Teamet, Utvikling, effektivitet og endring i grupper. Oslo: Universitetsforlaget.

Sjøvold, E. (2014). Resultater gjennom team. Oslo: Universitetsforlaget.

West, M. A. (2014). Teamwork, Metoder til effektivt samarbejde. København: Dansk Psykologisk Forlag A/S. 

Tilbakemelding

Bærenholdt, J. o. (2017). Dette vet vi om tilbakemelding. Oslo: Gyldendal.

Carrol, A. (2014). The Feedback Imperative: How to give everyday feedback to speed up your team's success. Austin, Tx: River Grove Books.

Chandler, M. (2019). Feedback (And Other Dirty Words). Oakland, CA: Berrett-Koehler Publishers.

Hattie, J. &. (2019). Visible learning: Feedback. London, New York: Routledge.

Selvik, A. (2005). Omgitt av løgnere: Om ærlige tilbakemeldinger til ledere. Bergen: Fagbokforlaget.

Stone, D. &. (2014). Thanks for the Feedback: The science and art of receiving feedback well. New York: Penguin Books.

Øiestad, G. (2006). Kritikk. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Øiestad, G. (2019). Gi og motta tilbakemeldinger, Om å bygge hverandre. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

 VUCA

Hayward, S. (2018). The Agile Leader - How to create an agile business in the digital age. London: Kogan Page.

Honoré, T. H. (2016). Disrupt eller dø! - En guide til din digitale ledelsesudfordring. København: People's Press.

 

Les også: Gir vi egentlig så det gjør en forskjell?

 

Hold kontakten med nyheter og oppdateringer!

Bli med på epostlisten vår for å motta de siste nyhetene og oppdateringene fra Gullfjell.

Ikke vær bekymret, vi deler ikke dine data med noen.

Ja takk, hold meg oppdatert!
Close

50% Fullført

Snart ferdig...

Legg inn dine data her, så setter vi deg på epostlisten vår. Du kan være helt trygg på at vi aldri kommer til å dele opplysningene dine med noen.