Visjon og verdier

Mer engasjert lederAlt Gullfjell Consulting står for bygger opp under visjonen om å løfte mennesker og organisasjoner til nye høyder. 

Dette sier noe om rekkefølge og om retning.

Vi er overbevist om at det som virkelig betyr noe, og som virkelig kan utgjøre forskjellen i alle organisasjoner er menneskene der.

Alt starter og slutter med engasjerte og kompetente medarbeidere og ledere. Derfor vil vi også begynne her.

Å løfte mennesker til nye høyder handler om å hjelpe dem til å verdsette seg selv og bidra til at de får det beste ut av seg selv både menneskelig og faglig.

Å løfte organisasjoner til nye høyder handler om å få det beste ut av hverandre slik at motivasjon og medarbeiderengasjement øker og resultatene på alle områder blir forbedret.

I dette står godt lederskap og godt medarbeiderskap helt sentralt.

Alt Gullfjell Consulting gjør har basis i kjerneverdiene våre.

For oss er dette begreper og konsepter som er betydningsfulle og ladet med mening. Verdiene våre skal gjennomsyre hele vår måte å tenke og arbeide på slik at de blir synlige for alle mennesker og organisasjoner som kommer i kontakt med oss.  Vi har FIRE verdier.

Faglighet

 • Vi forankrer vår praksis i faglig kunnskap
 • Vi er studenter av legning og lærer kontinuerlig
 • Vi har yrkesstolthet og legger vår ære i å være i faglig utvikling

Integritet

 • Vi driver vår virksomhet på en redelig og ryddig måte
 • Vi tar ansvar i relasjoner, prosesser og prosjekter
 • Vi holder ord

Raushet

 • Vi byr på oss selv
 • Vi strekker oss
 • Vi finner løsninger

Engasjement

 • Vi deltar
 • Vi støtter
 • Vi stimulerer

Del på

Personvern