Samarbeidspartnere

Gullfjell Consulting AS er et lite selskap.

Det er et bevisst valg fra vår side, og gir oss mange fordeler. Med en liten og fleksibel organisasjon har vi alltid personlig og direkte kontakt med kundene våre. Vi er ikke byråkratisk og tungrodd, og kan snu oss raskt for å møte behov og utfordringer.

Samtidig har vi muligheten for å bli vesentlig større når vi tar på oss mer omfattende prosjekter. Derfor samarbeider vi med bedrifter og personer som vi kjenner godt, stoler på og vet matcher våre verdier og vår faglige profil.

Her er oversikt over noen av våre viktigste samarbeidspartnere

Master4c_persolog_HKS81

 

 

Persolog Norge AS Publiserer persolog® Personfaktorprofiler og andre gode læringsverktøy vi benytter oss av.

Vårt samarbeid med persolog Norge AS går helt tilbake til 2006. Gullfjell har brukt læringsverktøy fra persolog i svært mange av våre prosjekter med meget gode resultater. John Øyvind Livden er i dag sertifisert som mastertrener for Norge, og er en av to partnere i selskapet. 

Skjermbilde

 

 

Fra våren 2016 er dette en ny samarbeidspartner. MDI Training har arbeidet på vårt felt helt siden 1964, og har i dag 140 høykompetente trenere og coacher på verdensbasis. Gjennom linken til MDI har vi tilgang til et stort faglig nettverk, og Gullfjell leverer prosjekter på MDIs vegne i Norge.

AF kompetanse AS

FrodeVved Frode Vatnelid. Frode har lang erfaring fra operativ og strategisk ledelse, herunder styre og strategiarbeid, samt solid erfaring fra konsulentvirksomhet innen leder- og organisasjonsutvikling.

Han har også bred prosjekterfaring fra store omstillings-, utviklings- og implementeringsprosjekter i linjen i ulike organisasjoner/bedrifter.

Frode er utdannet fra Sjøkrigsskolen, NHH og BI med vekt på ledelse/organisasjonsfag og økonomi. Han også hatt et toårig stipendiat innenfor ledelse og organisasjon under Administrasjonsdepartementet og Statskonsult. Se profil på Linkedin

Vital Utvikling AS

CecilieVed Cecilie Lyche. Cecilie har omfattende ledererfaring fra HR-feltet. Hun er også en dyktig foredragsholder og mentor. Cecilie har mye praktisk erfaring og har utviklet et meget godt verktøy for medarbeidersamtaler som inngår i Gullfjells verktøykasse. Les mer om Cecilie på hennes Linkedinprofil

ISB Co-Active AS

inaVed Ina Schøtt Brackman. Vi har samarbeidet siden 2010 med oppstart i et spennende internasjonalt lederutviklingsprosjekt i Seadrill.

Ina er godkjent PCC Professional Certified Coach® av ICF (International Coach Federation). Hun er en meget dyktig coach og lederutvikler med sterke relasjonelle ferdigheter. Du kan lese mer om Ina på hennes Linkedinprofil.

 Silseth Consulting AS

MaritVed Marit Helene Silseth. Samarbeidet med Marit startet også med offshoreprosjektet i 2010.

Hun er utdannet ingeniør, økonom og har en Mastergrad i Ledelse fra Handelshøyskolen BI, 2005, hvor Scenarios, Foresight and Strategy, Strategisk Ledelse og Endringsledelse inngår som programmer.  Marit er sertifisert coach med videreutdanning i organisasjons-og relasjonscoaching. Du kan lese mer om Marit på hennes Linkedinprofil.

 

Del på

Personvern