Lederutviklingsprogram 2017/18

Lederutviklingsprogram 2017/18

Vi har nå gleden av å invitere nye deltakere til vårt neste lederutviklingsprogram med oppstart i september 2017.

Ledelse er et praktisk fag. Du er verktøyet.

På Vardeveien er det deg og ditt lederskap som har fokus!

Sett av tid til din egen utvikling!

Bedre ledelse skaper bedre resultater, med mennesker og oppgaver. Relasjonen til nærmeste leder er avgjørende for trivsel og ytelse på jobben.

Det betyr at ditt lederskap er avgjørende!

Invester i dette programmet nå, for å videreutvikle de praktiske lederferdighetene dine og bli en tryggere, mer bevisst og mer engasjert leder som lykkes bedre med mennesker og oppgaver!

Med oss og Vardeveien vil du enkelt kunne kombinere læringsprosessen med din egen hverdag. La oss fortelle deg hvordan!

Få mer informasjon her: Vardeveien Lederutviklingprogram 2017/18

Bedre effektivitet, arbeidsmiljø og resultater

Alle organisasjoner trenger mennesker som leder. Lederskap spiller inn på alle nivå. Det er ofte merkbare og synlige forskjeller mellom organisasjoner og team hvor det utøves godt lederskap og der hvor det mangler.

Mange dyktige mennesker fungerer i lederroller på ulike nivåer i organisasjoner uten at de har fått grunnleggende lederopplæring. Dette er mennesker som akkurat nå leder team, arbeidslag, avdelinger og hele bedrifter.

vardeveien

Målrettet utvikling av lederne i bedriften kommer lett i bakgrunnen i en ellers travel driftssituasjon.

Vi vet at det er mye å hente, både på effektivitet, arbeidsmiljø og totalresultat, ved å gi disse dyktige menneskene en anledning til å vokse som ledere.

Fagkompetanse er viktig for et godt faglig resultat. Lederkompetanse er viktig for god ledelse. Vi hevder at god ledelse kan læres.

Få mer informasjon her: Vardeveien Lederutviklingprogram 2017/18

Hva er Vardeveien lederutvikling?

Langt mer enn lederkurs – Vardeveien = prosess

Programmet består av fire todagers samlinger. Mellom samlingene får deltakerne individuell coaching rettet mot sine egne utviklingsområder.

Vardeveien er først og fremst en utviklingsprosess.

Liten gruppe – Stort potensial

Maksimum deltakerantall er 12 personer. Dette sikrer at hver enkelt deltaker får fokus på seg selv og sin personlige læringsprosess. Utveksling av erfaringer mellom deltakerne er også en viktig del av programmet. Underveis i samlingene vil vi også jobbe en god del i mindre grupper.

Dialog og tilbakemeldinger

Deltakeren vil i løpet av programmet få en rekke tilbakemeldinger. Dette skjer gjennom innhenting og gjenomgang av tilbakemeldinger fra egen organisasjon, gjennom bruk av Persolog® Personfaktorprofil, gjennom veiledningssamtalene underveis, og gjennom en rekke tilbakemeldinger fra de andre deltakerne i programmet.

Pedagogikken

Vi benytter oss av moderne pedagogiske prinsipper, noe som innebærer variert, engasjerende og praktisk undervisning tilpasset voksne mennesker. Her må deltakeren selv bidra – det er ikke mulig å delta som passiv mottaker på Vardeveien.

Den røde tråden og helheten

Det som gjør dette til et unikt konsept for utvikling av ledere og mellomledere i SMB-markedet, er summen av disse elementene, samt den spennende dynamikken som skapes når oppegående mennesker møtes for å lære sammen.

Brosjyre og påmelding: Vardeveien Lederutviklingprogram 2017/18

Del på

Kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Personvern