Faglig plattform

Varde 65Gullfjell Consulting er en kunnskapsbedrift.

Vi trekker på forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap, og lærer hele tiden nye ting. Gjennom mange års praksis tilegner vi oss hele tiden ny erfaring i møte med alle våre kunder og klienter.

Siden vi arbeider med mange ulike typer organisasjoner i en rekke ulike bransjer, får vi hele tiden nye perspektiver. Praksisfeltet og teorifeltet går hånd i hånd, og det er stadig utvikling på begge områder.

Vi står for en tydelig faglig forankring mot akademia OG en tydelig forankring mot praksisfeltet.

De viktigste faglige bidragene henter vi fra ledelsesfeltet, psykologi, pedagogikk, filosofi og organisasjonsteori.

Vi har en eklektisk (utvelgende) tilnærming der vi legger vekt på å gå videre med teori vi opplever viser bærekraft i møte med den praktiske virkeligheten ute.

I forhold veiledning henter vi inspirasjon fra ulike tradisjoner; handling og refleksjon, systemisk veiledning, og gestaltteori. I forhold til coaching ligger tradisjonen co-active coaching oss nærmest.

Vi avgrenser oss bevisst i forhold til andre retninger som for eksempel NLP og Tankefeltteknikker, dette på bakgrunn av svakere teoretisk forankring i disse tradisjonene.

Del på

Personvern