Gullfjell i et nøtteskall

 

Varder viser vei i Gullfjellet

Vardene i Gullfjellet er en av våre viktige inspirasjonskilder.
I godt lederskap og godt medarbeiderskap finnes det også veivisere.

Gullfjell Consulting AS er et Bergensbasert konsulentfirma med fokus og spisskompetanse på lederutvikling, teamutvikling og organisasjonsutvikling. Vi holder til i Arna bydel en kort togtur fra sentrum. Her har vi lyse og trivelige kontorlokaler. I tillegg har vi tilgang på samtalerom og et moderne og særpreget kurslokale i mer enn 130 år gamle Sandviken Bedehus.

Siden starten i 2005 har vi arbeidet sammen med over 100 bedrifter og organisasjoner i mer enn 30 ulike bransjer. Selv om hovedtyngden av våre kunder kommer fra Bergensregionen, Vestlandet og resten av Norge, har vi også løst oppdrag i Danmark, Sverige og Tyskland. I en treårsperiode var en av våre viktigste oppdragsgivere et selskap i Houston Texas.

De siste årene har bragt oss på oppdrag ennå lengre borte fra Gullfjellet. Det har vært spennende å bidra til andre menneskers vekst og utvikling både i Nordsjøen, på Barentshavet, i regnskogen på Borneo og under Afrikas himmel.

Få mer informasjon om vårt lederutviklingsprogram

Medarbeiderne i Gullfjell Consulting har solid faglig ballast kombinert med ledererfaring og livserfaring. Det som er felles for oss alle er lidenskapen for mennesker i godt samspill. Det gode samspillet kommer til uttrykk gjennom godt lederskap, godt medarbeiderskap, høyere motivasjon og bedre resultater. Dette er faktorer som direkte påvirker bunnlinjen.

Vi er en kunnskapsbedrift  med tydelig forankring i visjonen om å løfte mennesker og organisasjoner til nye høyder. Vi ønsker å representere et friskt og tydelig alternativ til mer tradisjonell konsulentvirksomhet gjennom at vi lever verdiene våre, og lar dem gjennomsyre alt vi gjør. Dette skal alle som er i kontakt med oss erfare!

Gullfjell Consulting bygger vår faglige tilnærming på et solid fundament av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Våre fagområder har et meget rikt teoritilfang, og vi vil alltid holde oss oppdatert på utviklingen. Samtidig er vi godt forankret i teori som har vist bærekraft over tid. Vår metodikk er basert på moderne voksenpedagogiske prinsipper og vi bruker en rekke gode verktøy for læring og utvikling.

Gjennom Gullfjellsalliansen har vi knyttet til oss dyktige samarbeidspartnere som gjør at vi kan skalere opp og tilpasse kapasiteten til større oppdrag. Etter snart ti år i bransjen har vi mye erfaring og gode resultater å vise til.

Vi vil gjerne bidra i forhold til din bedrift eller organisasjon. Ta kontakt med oss for en samtale om utfordringer og behov.

Vi vil bidra til å løfte dere til nye høyder!

Del på

Personvern